Tillbaka

Inte störa, inte förstöra! Tematräff 4 Säkerhet i skogar och vid sjöar

”Vi måste vara rädda om naturen. Vi får aldrig lämna något skräp även om vi varit ute på utflykt. Vi måste tänka på både våra egna djur och djuren i naturen” säger Rebecca. Hon går Min Säkerhet i Nässjö. Sveriges radio, P4 Jönköping hälsade på under tematräff 4 Säkerhet i skogar och vid sjöar.

 

Inte störa, inte förstöra

Angelina som också går utbildningen Min Säkerhet i Nässjö tycker det är viktigt att fler känner till att man inte ska skräpa ner i naturen. Under kursen tar vi upp vad allemansrätten innebär, att det är något unikt som vi har i Sverige. Men med allemansrätten finns också skyldigheter och det är viktigt att respektera. Att inte störa och inte förstöra för djuren och naturen.

 

Syftet med tematräff 4 Säkerhet i skogar och vid sjöar

Syftet med tematräff 4 är att ge deltagarna kunskap om hur man vistas säkert i skogar, vid sjöar och hav under hela året. Målet är att varje deltagare utifrån sina förutsättningar ska ha grundläggande kunskaper om hur man vistas säkert i skogar, vid sjöar och hav samt hur man ska agera om en risksituation uppstår. Deltagarna ska känna till hur och när man larmar och vara förberedda på vad som händer när man larmar.