Tillbaka

Internationella funktionshinderdagen – rätt till kunskap och trygghet

Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen som instiftades av FN 1992. Syftet med dagen är att öka förståelsen för frågor om funktionshinder och att uppmärksamma personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Detta är något som vi på Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings Län gör dagligen genom anpassade kurser och vill trycka extra på den här veckan!

 

Studieförbundet Vuxenskolans roll

SVs vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. SV Jönköpings Län ansvarar för säkerhetsutbildningen Min Säkerhet som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

 

Alla har rätt att vara delaktiga

Personer med IF och/eller NPF har rätt att vara delaktiga och kunna agera och ta hand om sig själva och andra i olika risksituationer. I den mån det är rimligt ska personer med IF och/eller NPF få möjlighet att själva agera i utsatta situationer. I dagsläget tar personal eller anhöriga ofta över i risksituationer som personerna själva skulle kunnat hantera om de hade fått rätt kunskap. Det bidrar till att de aldrig ges möjlighet att själva lära. I svåra risksituationer kan det få förödande konsekvenser och vara skillnad på liv och död.

Med en konkret säkerhetsutbildning kan personer med funktionsnedsättning få möjlighet att lära sig att hantera risksituationer. Genom att kommunicera med tal och enklare bildspråk får personer med IF och/eller NPF det stöd som behövs för att kunna ta till sig viktig information. Ett anpassat, lättförståeligt material med aktuell samhällsinformation om säkerhet är ett måste för allas rätt till delaktighet.

 

Rapport visar på brister för personer med funktionsnedsättning

”Respekt för rättigheter?” är en rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2019. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan 110st organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och organisationer för mänskliga rättigheter. Rapporten påvisar att Sverige inte lever upp till konventionen.

Rapporten tar upp stora brister på anpassad samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning. De har svårt att ta till sig, förstå och använda sig av sådant som är att betrakta som viktiga samhällsfunktioner. Det gäller även tillgänglighet och rättigheter vid krisberedskap i nödsituationer skriver de.

 

40 kommuner fick möjlighet att kostnadsfritt erbjuda Min Säkerhet

En åtgärd för att leva upp till konventionen som vi ser på SV Jönköpings Län är att erbjuda personer med funktionsnedsättning en säkerhetsutbildning.

Under hösten 2020 har 40 kommuner fått möjlighet att ta del av Min Säkerhet. Vid 11 tillfällen har man träffats i studiecirklar för att diskutera aktuell samhällsinformation om säkerhet. Med finansiering från Allmänna Arvsfonden har det varit möjligt. Vi har sett personer växa och fått självförtroende till att känna sig tryggare i att hantera en risksituation.

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” tar även upp att många beslut som rör individers rättigheter fattas på kommunal eller regional nivå och ser olika ut runt om i landet. Vi önskar att det var lika för alla oavsett var man bor. SV finns i hela landet och har möjlighet att erbjuda en anpassad säkerhetsutbildning där alla får tillgång till samma material. Under våren 2021 väljer några av dessa 40 kommuner att satsa vidare och köpa in kurserna. Vi vill att alla kommuner ska ha möjlighet att erbjuda utbildning Min Säkerhet till sina medborgare med IF och/eller NPF.

För ett säkrare och tryggare samhälle för alla.