Tillbaka

Kursmaterialet uppdateras för Min Säkerhet

Inför höstens kurstillfällen på 14 nya platser runt om i Sverige har vi uppdaterat kursmaterialet för Min Säkerhet. Vi arbetar ständigt med att hålla materialet uppdaterat om det senaste inom säkerhet. Detta för att hålla hög kvalitet på kurserna. 

Kursmaterialet framställs av Anette Forssander, som syns på bild, Madeleine Svärd, Camilla Karlsson samt ledare och deltagare i kursen Min Säkerhet på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Kursmaterialet tas fram i samarbete med: 

 • Höglandets Räddningstjänstförbund 
 • Polisen 
 • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
 • Brottsofferjouren 
 • Kvinnojouren 
 • SOS Alarm 
 • Missing People 
 • PTS (Post och telestyrelsen) 
 • MTM (Myndigheten för tillgänglig media)

De är med och granskar och godkänner materialet.

Kursen är uppdelad på 11 tillfällen. Varje tillfälle har ett nytt tema. Under hösten kommer vi gå djupare in och presentera varje tema mer. 

Våra säkerhetsteman är:

 • Säkerhet hemma och på jobbet 
 • Brandsäkerhet del 1 
 • Säkerhet i stadsmiljö och trafik 
 • Säkerhet vid skogar och sjöar 
 • Personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad 
 • Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet 
 • Samhällskriser och extrema väder 
 • L-ABCDE 
 • Hjärt- lungräddning (HLR)
 • Brandsäkerhet del 2

Kursmaterialet är en vägvisare så att alla kursledare håller samma höga kvalitet och följer kursens teman lika. Det spelar ingen roll vilken stad deltagarna befinner sig i, alla kursledare har fått samma material och utbildning inför kursstarten.

Alla kan inte lära sig allt, men alla kan lära sig något
Deltagarna får ett anpassat kursmaterial under varje kurstillfälle på lättare svenska för att underlätta inlärningen. Kursmaterialet för Min Säkerhet får deltagarna behålla efter avslutat kurstillfälle och ta med sig hem om dom vill. Kursdeltagarna som är personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) får även tillgång till en app. Även appen Min Säkerhet kommer att vara uppdaterad inför höstens kurstillfällen. Appen är ett verktyg för kursdeltagarna utöver kursmaterialet som de alltid kan ha med sig i sin mobiltelefon. Appen innehåller information hur man kan förebygga en risksituation och hur man hanterar olika typer av olyckor samt vem man ska kontakta för vidare hjälp. Den är kostnadsfri och finns att ladda ner både via App Store och Google Play. 

Efter avslutad kurs vill vi öka egenmakten och säkerheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF. Genom projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi fått möjligheten att ta fram och utveckla materialet för Min Säkerhet på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Nu är vi taggade och redo för höstens alla kurstillfällen för Min Säkerhet.