Mer än säkerhet när du går kurs!

Kanske du har sett den, reklamfilmen om Min Säkerhet. Vi vill visa att utbildningen Min Säkerhet ger så mycket mer än bara kunskap kring säkerhet. 

 

Du är delaktig 

Du som går kursen är delaktig. Vi lyssnar på dig. Vi diskuterar säkerhet tillsammans och vi lär av varandra. Kanske har du varit med om något som du vill berätta och dela med dig av i gruppen? Vi lyssnar på vad du tycker så att utbildningen hela tiden kan förbättras. 

När utbildningen är avslutad är målet att du ska känna dig mer delaktig i samhället. Du ska känna en ökad trygghet och veta mer om vart du kan vända dig om det skulle uppstå en risksituation eller om olyckan skulle vara framme. 

 

Säkerhetsutbildning – 11 kurstillfällen 

Utbildningen Min Säkerhet består av 10 teman

- Säkerhet i hemmet och på jobbet
- Brandsäkerhet del 1
- Säkerhet i stadsmiljö och stadstrafik
- Säkerhet i skogar och vid sjöar
- Personlig säkerhet - Så undviker jag att bli lurad
- Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
- Samhällskriser och extrema väder
- L-ABCDE - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person
- HLR - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person
- Brandsäkerhet del 2 

 

Härlig gemenskap 

Man träffas i mindre grupper i studiecirkel under 11 tillfällen. I de grupper vi har utbildat tidigare har det alltid uppstått en härlig gemenskap. Vi lär oss tillsammans, skrattar och fikar. Den sista gången kan det kännas lite vemodig, eftersom det är sista gången gruppen. träffas i Min Säkerhet.

 

Engagerade kursledare 

Utan våra engagerade kursledarna blir det inget Min Säkerhet. Kursledarna bryr sig om dig! De lyssnar och anpassar kursen till deltagarnas behov. De är certifierade kursledare i Min Säkerhet och har gått en tre veckor lång utbildning innan de får hålla kurser. 

 

Intyg på att du har gjort utbildningen 

När kursen avslutas får du ett intyg på att du har gått utbildningen. Alla säkerhetsteman som du har varit delaktig i finns med. Vi firar också med tårta på sista tematräffen. 

 

Anmäl ditt intresse 

Vill du gå utbildningen?! Gör en intresseanmälan till oss via länken, då kan vi planera för att starta en kurs i just din kommun. Anmälan är inte bindande. Just nu planerar vi för fullt inför start av årets kurser. 

Anmäl ditt intresse via länken