Tillbaka

Miljonprojekt Min Säkerhet

Min säkerhet är ett 3 årigt Allmänna arvsfondsprojekt. Projektperioden är 1 juni 2018 till 31 maj 2021. Säkerhetsutbildningarna kommer att genomföras med en geografisk spridning enligt nedan:

 • År 1 Höglandet
 • År 2 Jönköpings län
 • År 3 Avdelning Göteborg och Blekinge

Projektet Min säkerhet riktar sig till personer med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 20-65 år.

Min säkerhet kommer ta upp följande områden:

 1. Säkerhet hemma och på jobbet
 2. Säkerhet i stadsmiljö och trafik
 3. Säkerhet vid skogar och sjöar
 4. Personlig säkerhet – så undviker jag att bli lurad
 5. Säkerhet på internet
 6. Terrordåd, naturkatastrofer och andra krissituationer
 7. Brandsäkerhet 1 – Rädda, varna, larma, släck om du kan
 8. Brandsäkerhet 2 – Rädda, varna, larma, släck om du kan
 9. Omhändertagande av akut sjuk person: teori och praktiska övningar, HLR
 10. Omhändertagande av skadad person: teori och praktiska övningar, L-ABCDE

Artikel i Smålandstidningen 27/2 2018, länk.
Min Säkerhet