Tillbaka

Packa krislådan Tematräff 7 Samhällskriser och extrema väder

Just nu är Min Säkerhet i full gång runt om i landet och veckans tema är samhällskriser och extrema väder. Något som är mer aktuellt än någonsin med tanke på rådande coronapandemi. Temat innefattar även vad man ska göra om extrema väder uppstår.

 

Kunna förberedas sig

Målet är att deltagarna ska veta hur de kan förbereda sig och agera om samhällskriser eller extremt oväder uppstår. Målet är även att förstå vad corona är och vad det innebär. Ett annat mål är att deltagarna efter avslutad tematräff har insikt i att de kan bidra till sin egen och andras säkerhet i en utsatt situation.

 

Packa krislådan

En övning i Min Säkerhet är att packa en krislåda, något deltagarna visar här på bilderna. Annika och Lars från Kungälv funderar vad de vill lägga i sin krislåda. Något även Linn från Uddevalla gör. 

Anemone ifrån Uddevalla och Riley ifrån Färgelanda funderar på hur man ska tänka vid olika väderlekar och extrema väder.

Anemone-uddevalla-väderlek-minsäkerhet-ht2020.jpgRiley-färgelanda-väder-minsäkerhet-ht2020.jpg

Hitta närmsta skyddsrum

Ett glatt gäng ifrån Kungsbacka, Hampus, Axel, Fanny och Amanda letade reda på vart deras närmsta skyddsrum fanns under kurstillfället med Min Säkerhet. Maria som är kursledare i Kungsbacka berättar att det visade sig ligga tvärs över gatan från utbildningslokalen. Hon tycker såklart att deltagarna gjorde ett jättebra jobb med att hitta det.