Tillbaka

10 olika teman

I projektet Min Säkerhet träffas kursdeltagarna vid 11 olika tillfällen och på dessa tar man upp följande 10 teman:

  1. Säkerhet hemma och på jobbet
  2. Säkerhet i stadsmiljö och trafik
  3. Säkerhet vid skogar och sjöar
  4. Personlig säkerhet och så undviker jag att bli lurad
  5. Ekonomisk trygghet och handla säkert
  6. Terrordåd, naturkatastrofer och andra krissituationer
  7. Omhändertagande av skadad person
  8. Omhändertagande av akut sjuk person
  9. Brandsäkerhet-att förebygga brand
  10. Brandsäkerhet-vad gör man om det börjar brinna?

Vid det 11 och sista kurstillfället har vi utvärdering av kursen och App-kunskap.