Tillbaka

Höglandets Räddningstjänstförbund

Studiebesök

Räddningstjänsten

Innan vi startade kurserna var kursledare, projektledare och materialutvecklare på studiebesök på Höglandets räddningstjänstförbund.