Tillbaka

Tematräff 10 - Brandsäkerhet Del 2

Tiden går fort när man har roligt! Vi börjar närma oss slutet på den här kursomgången. Nästa vecka är sista träffen för de som har sina kurser igång. Många har vi fått pausa eller avsluta tidigare i och med coronapandemin som råder. Säkerheten går alltid först!

 

Deltagare testar att använda brandsläckare

På Gotland har vi fortfarande kurser igång och det är härligt att se. Kursdeltagarna fick den här veckan testa hur det är att använda en handbrandsläckare. Om olyckan skulle vara framme är det bra att ha övat innan så man vet hur man använder en brandsläckare.

 

Ni kommer väl ihåg hur man agerar om det brinner?!

 

Brandsäkerhet Del 2

Syftet med tematräff 10 är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur eld uppstår. Hur de kan förebygga brandrisker och agera om det börjar brinna. Målet är att deltagarna efter tematräffens slut vet hur de ska agera om det börja brinna. Ett annat mål är att deltagarna vet hur de ska förebygga brandrisker.