Tillbaka

Tematräff 8 och tuffare restriktioner runt om i landet

Ingen har missat läget i Sverige gällande coronapandemin som råder, inte heller Min Säkerhet. Vissa av våra utbildningar har fått pausas tillsvidare. Vi är oerhört ledsna för detta! Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Men vi glädjas såklart också för de delar av landet där smittspridningen inte är så allvarlig och utbildningen kan försätta som planerat.

 

L-ABCDE - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person

Veckans tema i säkerhetsutbildningen är tematräff 8, L-ABCDE - omhändertagande av akut sjuk eller skadad person. Syftet med tematräff 8 är att deltagarna ska få en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i L-ABCDE. Målet är att deltagarna efter avslutat kurstillfälle vet hur de utifrån sina egna förutsättningar kan bidra i en situation där L-ABCDE behövs. Till exempel vet någon hur man larmar, en annan kan lägga tryckförband eller lägga en person i stabilt sidoläge. Kännedom om olika sjukdomar och akuta tillstånd går vi även igenom.

 

Lägga förband och hålla avstånd

En utmaning kursledarna har fått känna på denna vecka är att hålla avstånd när man normalt sett övar att lägga förband på varandra. Något de löste med sin kreativitet. Niclas som är från Stenungsund fick öva att lägga första förband på en termos istället, vilket går lika bra!

”Man tager vad man haver” som Sandra, kursledare i SV Väst säger.