Tillbaka

Tematräff 9 – HLR räddar liv

Det är fortfarande hårda restriktioner runt om i landet och våra säkerhetsutbildningar är pausade i flera kommuner. De som fortfarande håller igång får denna veckan lära sig HLR, Hjärt- och lungräddning i Min Säkerhet.

SV Örebro är en avdelning där Min Säkerhet har pågått fram till att utbildningarna nu har fått pausas tillfälligt. Emma, kommunikatör på avdelningen har skrivit nedan reportage om Nina, kursdeltagare från Laxå och Anna, kursledare i SV Örebro. 

 

Min Säkerhet - en kurs som kan rädda liv!

Min Säkerhet ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kunskap som kan rädda liv. Under 11 tematräffar får deltagarna bland annat lära sig om brandsäkerhet, säkerhet i stadsmiljö, säkerhet på internet och hjärt- och lungräddning.

Min Säkerhet startade som ett projekt i SV Jönköping Län våren 2018 och de är projektägare. Projektet har spridit sig till 15 SV-avdelningar på olika platser i Sverige. Bland annat till SV Örebro län som har kurser i Hallsberg, Kumla och Laxå.

Den 3 november var kursledaren Anna Eriksson på plats i Laxå för att genomföra en kurs i Hjärt- och lungräddning. På plats fanns även kursdeltagaren Nina Linblad som berättar att hon valde att gå kursen för att innehållet är både nödvändigt och viktigt.

– Jag trodde först att det mesta skulle vara repetition, men jag har lärt mig mycket nytt under kursens gång, berättar Nina.

"JAG HAR LÄRT MIG MYCKET NYTT UNDER KURSENS GÅNG!"

Vad är säkerhet?

Nina tycker att alla borde gå kursen som innehåller allt från ”vanliga” ämnen kring säkerhet; brandsäkerhet, stadstrafik och hjärt- och lungräddning. Till lite mer moderna ämnen som har blivit allt mer aktuella i takt med att samhället utvecklas, som till exempel säkerhet på internet, hur man undviker att bli lurad och samhällskriser.

– Alla borde gå den här kursen. Jag tror att många tror sig kunna allt det här redan, men samhället förändras hela tiden och det är viktigt att hänga med, säger Nina.

"ALLA BORDE GÅ DEN HÄR KURSEN […], SAMHÄLLET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN OCH DET ÄR VIKTIGT ATT HÄNGA MED!"

Nina fortsätter och berättar att hon tycker att det bästa tillfället hittills har varit det som handlade om säkerhet på internet, men att de nödvändigaste kurstillfällena har varit de kring brandsäkerhet och HLR.

"BÄST HAR VARIT SÄKERHET PÅ INTERNET, MEN NÖDVÄNDIGAST BRANDSÄKERHET OCH HLR!"

En kurs som ger ökat självförtroende och räddar liv

Att fritt och frivilligt utvecklas och lära sig nya saker i gemenskap med andra sammanfattar kärnan med folkbildningen. Detta är något som alla människor har rätt till, oavsett individuella förutsättningar.

– Det är viktigt att personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får möjlighet att lära sig såna här saker. Det är en fråga om egenmakt och självförtroende. Genom den här kursen kan vi inte bara bidra med kunskap i säkerhet, jag tror även att deltagarna får ökat självförtroende och att de kanske vågar testa nya saker för att de känner sig trygga i att hantera olika situationer som kan uppstå, säger Anna, kursledare.

Att det är en viktig kurs är en bild som delas av kursdeltagaren Nina som säger att kursen räddar liv.

– Den här kursen räddar liv, för någon gång kommer man att hamna i någon av situationerna som vi har pratat om på kursen. Och då vet man vad eller hur man ska göra, avslutar Nina. 

”DEN HÄR KURSEN RÄDDAR LIV”