Tillbaka

Utbildning för nya kursledare i Min Säkerhet

Min Säkerhet börjar utbildningar för deltagare under vecka 38. Säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). För att vara kursledare krävs det att man går en tre veckor lång utbildning. Detta för att säkerställa kvalitén på utbildningen. Oavsett vilken stad eller vilken kursledare man har är Min Säkerhet lika för alla deltagare. Kursledaren anpassar utbildningen efter deltagarnas förmåga men följer alltid studiematerialet som är unikt framtaget för utbildningen.

Ledarna utbildas i studiematerialet Min Säkerhet av SV. De får även utbildning i grundläggande brandkunskap, L-ABCDE och blir instruktörer i vuxen HLR genom Höglandets Räddningstjänstförbund.  

Den 7–9 september genomförs en tre dagarsutbildning i Stockholm för blivande kursledare i Min Säkerhet. Utbildningen arrangeras av SV Jönköpings län tillsammans med Höglandets Räddningstjänstförbund. Här utbildas 15 kursledare från olika platser i Sverige. Under hösten 2020 kommer 106 nya kurser genomföras runt om i hela Sverige av certifierade kursledare.

 

Coronaanpassade träffar

När vi utbildar oavsett om det är kursledare eller deltagare tänker vi på att coronaanpassa de fysiska träffarna. Vi genomför fysiska träffar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Kursledarna i Min Säkerhet kommer att vara utspridda i hela Sverige men under de här dagarna får alla mötas. Det är ett positivt gäng där alla brinner för målgruppen och ser fram emot kursstart och att få möta få sina deltagare.

 

Dag 1 - L-ABCDE

Under utbildningsdagarna får kursledarna förutom information om ämnet även öva praktiskt. Idag har de fått lära sig L-ABCDE och vad det varje bokstav innebär på djupet.

L – Livsfarligt läge
A – Airway, fri luftväg
B – Breathing, andning
C – Cirkulation och blödning
D – Disability, medvetande
E – Exponering

De har även fått öva på stabilt sidoläge och lägga tryckförband. Kursledarna får även praktiska tips inför att hålla sina egna utbildningar och vad man bör tänka på för deltagarna.