Tillbaka

Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

Min Säkerhet är en utbildning där deltagarna träffas i studiecirkelform. Under 2020 pågick 135 kurser runt om i landet men tyvärr kunde inte alla kurser slutföras på grund av den pågående pandemin.  Detta påverkade även möjligheten att starta nya säkerhetsutbildningar under våren 2021. Av flera anledningarna har Min Säkerhet valt att inte starta digitala utbildningar utan inväntat att kunna mötas fysiskt igen.

Säker inlärning

För att säkerställa att deltagarna tar till sig informationen på bästa sätt behöver kursen genomföras fysiskt. Det är viktiga och nånga gånger svåra ämnen som diskuteras där informationen inte får misstolkas. Genom att träffas fysiskt skapar man en trygg gruppdynamik. Kursledaren har större möjlighet att läsa av och lyssna in deltagarna för att säkerställa att deltagarna förstått än om kursen genomförts digitalt. 

Hålla fokus

Kursledaren leder intressanta diskussioner i gruppen, där alla ges möjlighet att delta. För att förtydliga och bibehålla fokus visas bilder och händelserika filmer. Kursledaren varvar kunskapsfrågor med praktiska övningar  t ex. HLR. Variationen i inlärningsmetod hade inte varit bra att genomföra digitalt. Närvaron säkerställer att alla följer med och förstår. Eftersom utbildningen anpassas efter deltagarnas behov måste kursledaren vara flexibel och lyhörd. 

Teknisk utrustning och tillgång till internet

Även om de flesta av deltagarna i Min Säkerhet har en mobiltelefon har inte alla en smartphone. För att kunna delta i en digital utbildning behöver deltagarna tillgång till internet och samma digital plattform. Risken är att den tekniska biten skulle ta för mycket tid och fokus från utbildningen.