Tillbaka

Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

Min Säkerhet är en utbildning där deltagarna träffas i studiecirkel. Under 2020 pågick 135 kurser runt om i landet men tyvärr kunde vi inte slutföra alla kurser på grund av den ökade smittspridningen gällande corona. Många studiecirklar på SV har möjlighet att ställa om till digitala träffar. Av flera anledningarna har Min Säkerhet valt att inte starta digitala utbildningar utan väntar ivrigt på att få mötas fysiskt igen.

 

Säkerheten kommer alltid först

Utbildningen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som är 16 år och uppåt. För att säkerställa att alla deltagare tar till sig informationen på rätt sätt behöver vi möta deltagarna fysiskt. Det är viktiga och ibland svåra ämnen som diskuteras som inte får misstolkas. Genom att träffas fysiskt kan vi bygga upp en gruppdynamik och läsa av deltagarna på ett sätt som vi inte hade haft möjlighet till om kursen var digital.

 

Hålla fokus

Personer med IF och/eller NPF kan behöva kommunicera med enklare bilder, texter och filmer. Under utbildningen varvas information från kursledaren med diskussioner i gruppen, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar som till exempel hjärt- och lungräddning (HLR). Variationen av inlärning hade aldrig varit möjlig att genomföra digitalt och dessutom säkerställa att alla hänger med i utbildningen. Eftersom vi anpassar utbildningen efter deltagarnas behov måste vi vara flexibla och lyhörda. Det är inte alltid lätt att hålla fokus men genom att vara tillsammans kan vi fånga upp deltagare som tappar fokus från ämnet direkt.

 

Alla har inte den tekniska utrustningen och tillgång till internet

Internet är inte en självklarhet, idag kan det vara lätt att tro att man surfar fritt överallt. Även om de flesta av deltagarna i Min Säkerhet har en mobiltelefon har inte alla en smartphone. Men även om de har en mobiltelefon är det inte säkert att de har internet. Dessutom behöver alla ha tillgång till samma digital plattform. Vi har gjort bedömningen att den tekniska biten skulle ta för mycket tid och fokus från utbildningen.

 

Alla har rätt till utbildning

För att inte utesluta någon utan ge alla samma möjlighet att gå kursen har vi valt att invänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer att ses fysiskt igen. Vi väntar ivrigt på att få möta alla härliga deltagare!