Tillbaka

"Vi känner att vårt projekt verkligen behövs"

Idag är det internationella funktionshinderdagen som vi uppmärksammar extra hela veckan. Vi är glada för att Smålands Dagblad uppmärksammar vårt arbete. I ett reportage idag berättar vi mer hur vi arbetar för personer med funktionsnedsättning och utbildningen Min Säkerhet.

 

De jobbar med allas rätt till kunskap och trygghet: ”Vi känner att vårt projekt verkligen behövs”

Behövs Internationella funktionshinderdagen?

– Ja, den behövs verkligen. Det behövs lyftas mer tankar kring målgruppen och att man ska få bli mer delaktig helt enkelt. Man vill gärna att målgruppen ska vara delaktig men man måste också hitta olika sätt kring hur det ska ske och Min säkerhet är ett sätt att få mer makt över sitt liv.

Smålandsdagblad-minsäkerhet.jpeg

Hela reportage finns att läsa här

https://www.smalandsdagblad.se/artikel/de-jobbar-med-allas-ratt-till-kunskap-och-trygghet-vi-kanner-att-vart-projekt-verkligen-behovs