Möten med minnen

En studiecirkel för personer med demensdiagnos och deras anhöriga

Om metoden Möten med minnen

Möten med minnen har sin grund i ett utarbetat koncept med anpassade konstvisningar på the Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Konceptet är översatt samt anpassat till svenska förhållanden av Alzeimerfonden och i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum, för att utvecklas i Jönköpings län till att bli en studiecirkel om fyra träffar.

Syftet med Möten med minnen är att ge stimulans, en känsla av delaktighet och förbättrad livskvalitet för personer som är i ett tidigt skede av sin demenssjukdom.

Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och anpassa sig till minnesproblematik.


Möten med minnen i Jönköpings län

Under 2019 - 2021 genomfördes en studie för att prova och utvärdera en anpassad form av Möten med minnen som inkluderade tre träffar. Utvärderingen visade att både personerna med demens och deras anhöriga var gladare efter visningsaktiviteten än före. De anhöriga uppskattade att göra en aktivitet utanför hemmet och att få göra något tillsammans med sin partner. För den som vill läsa rapporten finns den här. Möten med minnen -Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings Län och Hälsohögskolan, Jönköping University.

Upplägg

För att rekrytera deltagare till studiecirkeln samverkar vi med demenssjuksköterska och anhörigsamordnare i respektive kommun och minnesmottagningar i Regionen.

Ett nära samarbete sker med flera av länets museum som Eksjö Museum, Jönköping län museum, Museum för konst och Design Vandalorum, Värnamo och Vetlanda Museum.

Studiecirkeln genomförs vid fyra tillfällen, och innebär att titta på och utbyta tankar om konst och/eller föremål, och associera till egna upplevelser. Vid ett av tillfällena besöker gruppen ett närliggande museum. 

Deltagandet och fikat är kostnadsfritt tack vare stöd från Familjen Kamprads stiftelse.

Vill du delta

Studiecirklar har genomförts i Aneby och på gång att starta hösten 2023 i Eksjö (6 november), Jönköping (datum inom kort), Nässjö (2 oktober), Sävsjö (18 september), Vetlanda (14 september) och Värnamo (2 oktober ).

Är du intresserad, kontakta någon av nedanstående

Ann Johansson, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan, 
mob. 072-076 79 82, ann.johansson@sv.se

Madeleine Svärd, Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan,
mob. 070-431 39 36, madeleine.svard@sv.se 

Mer info hittar du på Region Jönköpings Läns hemsida!

Klicka här för att ladda ner vår folder för Möten med minnen!

Möten med minnen finns även på 1177!