Ditt intresse kan bli en kamratcirkel hos oss!

Hos oss kan du/ni starta en studiecirkel tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift. Exempel på ämnen kan vara bokcirkel, konst, hantverk, sång, musik, dans, historia eller något helt annat. Gruppen utformar själva sin plan för cirkeln, väljer studiematerial och utformar cirkelns upplägg efter gruppens behov. SV kan hjälpa till med lokal, digitalt studierum, lärplattform online, studiematerial eller annat som berör verksamheten/ämnet.

För att dra igång en egen kamratcirkel gäller bl.a. följande:

  • att ni är 3-20 deltagare inklusive cirkelledaren.
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen, fysiskt eller på distans.
  • att ni träffas i minst 9 studietimmar (á 45 min).

Läs mer om här om vad vi kan erbjuda band och musikgrupper.

Läs mer här om vad vi kan erbjuda kompisgrupper i dans.