Handlingar inför årsstämma 2022

Avdelningschef och ordförande har ordet

Siv Gunilla mindre2.jpgVi får åter konstatera att vi har haft ett verksamhetsår 2021 som till stora delar har präglats av Coronapandemin. Vi har fått ställa om och anpassa vår verksamhet efter rådande omständigheter.

Under våren var våra lokaler nästan tomma och våra föreningar valde att inte bedriva någon folkbildningsverksamhet. 
Hösten inleddes på ett positivt sätt och smittan minskade. Vi planerade och startade upp verksamheten med stora förhoppningar om att många var vaccinerade och att vi nu kunde träffas fysiskt igen med vissa försiktighetsåtgärder.
Senare under hösten tog smittan fart och vi fick ställa om igen.
Vi har lärt oss att vi kan träffas digitalt och bedriva bra verksamhet på så sätt.

Jag vill lyfta våra medarbetare som har förmågan att snabbt tänka om och se till att erbjuda digitala alternativ.

Föreningarna har erbjudits utbildning i olika digitala verktyg för att underlätta för dem att anordna verksamhet och träffar. Föreningarna är de som blivit hårdast drabbade av pandemin.

Våra tre stora arvsfondsprojekt har avslutats under året. Arbetet med att se till att den verksamheten lever vidare och att ledare utbildas är nu ett viktigt mål.

Under året har studieförbunden och folkbildningen varit ifrågasatt. Fusk har förekommit och vi har blivit extra kontrollerade vilket tagit mycket av vår tid. Vi konstaterar att SV bedriver verksamhet med god kvalitét och följer de riktlinjer som Folkbildningsrådet har satt för att vi ska få ta del av statsbidraget.
Bra folkbildningsverksamhet är viktigare än någonsin i en värld där vi möter psykisk ohälsa ensamhet och utanförskap.
Vi är stolta över vår verksamhet och strävar efter att nå nya människor och nya målgrupper.
Vi bidrar till att människor växer och utvecklas.

Ett stort och varmt tack till vår fantastiska personal som har bidragit till att göra vår verksamhet möjlig genom att ställa om och arbeta på ett nytt sätt.

Tack också för allt gott samarbete med föreningar och organisationer.

Ett tack till alla våra ledare och deltagare för att ni valt att vara med i vår verksamhet.

Siv Fransson, Avdelningschef

Mitt första år som ordförande för SV Jönköpings län 2021 blev ännu ett pandemins år då vi delvis försökt köra igång verksamheten igen med fysiska möten. I takt med att grupper av människor blivit vaccinerade har man kunnat träffas i mindre grupper om än fortfarande med försiktighet.

Den stora utmaningen har legat i att stadigt jobba med sikte på framtiden och att inte tappa motivationen när vi fått växla mellan öppet och stängt under smittspridningens vågor.

Jag är mycket stolt över våra medarbetare som med stor idérikedom och kreativitet hittat möjligheter i denna tuffa tid. Ett varmt tack till er alla!

Under året har vi också känt ett ökat tryck av ifrågasättande av folkbildningens roll och finansiering i framtiden. Det finns krafter i vårt samhälle som vill stoppa och hindra människors möjlighet till delaktighet i det demokratiska samhällsbyggandet.

Historien visar att det finns en verklig och allvarlig risk när människor börjar närma sig en maktfullkomlig person eller grupp utan att ifrågasätta och reflektera över konsekvenserna därför behöver vi mer än någonsin plats för reflektion och tid för diskussion.

Demokrati tar tid och kräver något av oss var och en. Mitt mål är att vi i SV Jönköpings län även i fortsättningen ska leva upp till Studieförbundet Vuxenskolans historiska start där vi kallade oss fria tankars hem. Låt oss samlas, fysiskt eller digitalt, för framtiden, för demokrati, inkludering, utbildning och utveckling i Studieförbundet Vuxenskolan, fria tankars hem.

Gunilla Hjelm, Avdelningsordförande

Verksamhetsberättelse 2021 i bilder och film

Möteshandlingar Årstämma

Kommunala Verksamhetsberättelser 2021

 • icon

  Verksamhetsberättelse Aneby

  Verksamhetsberättelse Aneby

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Eksjö

  Verksamhetsberättelse Eksjö

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Gislaved

  Verksamhetsberättelse Gislaved

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Gnosjö

  Verksamhetsberättelse Gnosjö

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Habo

  Verksamhetsberättelse Habo

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Jönköping

  Verksamhetsberättelse Jönköping

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Mullsjö

  Verksamhetsberättelse Mullsjö

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Nässjö

  Verksamhetsberättelse Nässjö

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Sävsjö

  Verksamhetsberättelse Sävsjö

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Tranås

  Verksamhetsberättelse Tranås

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Vaggeryd

  Verksamhetsberättelse Vaggeryd

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Vetlanda

  Verksamhetsberättelse Vetlanda

  Ladda ner
 • icon

  Verksamhetsberättelse Värnamo

  Verksamhetsberättelse Värnamo

  Ladda ner
 • Läs mer

Vi lämnar nu 2021 bakom oss
och ser fram emot ett nytt folkbildningsår 2022.

Klicka här för att komma till sidan inbjudan/kallelse