Ditt intresse kan bli en kamratcirkel hos oss!

En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift. Exempel på ämnen kan vara bokcirkel, konst, hantverk, sång, musik, dans, historia etc. Gruppen utformar själva sin plan för cirkeln, väljer studiematerial och utformar cirkeln upplägg efter gruppens behov. SV kan hjälpa till med lokal, studiematerial eller andra kostnader.

För att dra igång en egen kamratcirkel gäller bl.a. följande:
• att ni är 3-20 deltagare inklusive cirkelledaren
• att ni träffas vid minst tre tillfällen
• att ni träffas i minst 9 studietimmar (á 45 min)

Läs mer om här om vad vi kan erbjuda band och musikgrupper.

Läs mer här om vad vi kan erbjuda kompisgrupper i dans.

Kontakta ditt närmsta SV-kontor för att komma igång med en kamtratcirkel.