Projekt

Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping län har beviljats medel för det tvååriga arvfondsprojektet Svea på Stolfabriken och andra livsberättelser om yrkeslivet.