Välkommen till ett historiskt projekt med gemenskap, lärande och hälsa

Vi vänder oss till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria. Det finns mycket kunskap som sedan kan gå vidare i generationer.Under projektets gång kommer seniorer att intervjuas av seniorer kring deras forna yrkesliv. Intervjuerna kommer leda till dokumentärfilmer i Jönköpings läns kommuner.  


Allt startade med ett lyckat pilotprojekt i Sävsjö kommun 2022 och därför fortsätter vi att utveckla metoden i länets övriga kommuner.  


Ett syfte med projektet är att motverka ensamhet och bidra till välmående för alla seniorer som är delaktiga. Projektet syftar även till att bevara historierna för framtiden. 

Under projektets gång har vi fått härliga kommentarer från grupperna;

"Min livsberättelse blir till nytta och glädje för andra. Att barn och ungdomar får se hur livet var då." 


"Jag lär mig så mycket nytt som jag aldrig trodde jag skulle klara!"


"Vi har lärt känna varandra på ett helt nytt sätt och lärt oss mycket mer om vår bygd."


"Man kan mycket mer än man tror! Vi måste vara stolta för det vi har gjort."

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden

Arvsfondsprojektet startade 1 september 2022 och är nu i full gång med grupper av seniorer i 10 av våra kommuner. Under våren 2024 kommer filmerna börja bli klara. 

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns museum. 

Vi har också ett delprojekt med samtalscirklar om yrkeslivsberättelser och andra livsberättelser på äldre-, senior- och demensboende.

Vi träffas för en trevlig stund där vi samtalar kring hur livet har förändrats både inom livsstil och yrkesliv.

Hur såg arbetslivet ut förr med hemarbete och all entreprenörskap som har funnits i bygden? Vi kommer samtala kring minnen och om vikten av att föra kunskapen vidare till andra generationer. Det blir också en filmstund med dokumentärfilm om yrkeslivshistoria från en av Jönköpings kommuner som grund för dialog. Gruppen ses vid 5 tillfällen med 4-10 deltagare enligt målgruppsanpassning.

Utvärderingen från de första tillfällena visar att deltagarna, i alla fall för stunden, har upplevt mer energi, lärt känna varandra bättre på boendet och känt sig delaktiga. Det är underbart tycker vi.

Välkommen att kontakta mig kring träffarna som genomförs med ett visst antal per kommun. Så först till kvarn! /Anna