Tre projekt hos Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Shared Reading är en metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden är utvecklad och utvärderad i England. Projektet vill sprida Shared Reading i Jönköpings län och vill bland annat finnas på träffpunkter, inom primärvården, på psykiatriska kliniker, inom kriminalvården och på bibliotek.


 

Kulturarva är ett treårigt ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med medel från Arvsfonden. Ungdomar ska genom slöjd, hantverk och historia få utforska, utmana och utveckla sina kulturarv. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, vill vi hitta en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som finns omkring dem.


 

Min säkerhet är ett projekt som vill öka egenmakt och säkerhet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)