Kulturarva

Kulturarva var ett ungdomsprojekt som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län med stöd från Arvsfonden under perioden 1/3 2018 -31/8 2021.

Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, ville projektet hitta en metod som kunde hjälpa ungdomar att identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som finns omkring dem.

Vill du läsa mer kan du ladda ner ”Kulturarva-metoden” här.


 

”Slöjda med unga"

”Slöjda med unga” är ett häfte med exempel på hur vi har arbetat med att lyfta det immateriella kulturarvet i Kulturarva.
Häftet har tagits fram tillsammans med en grupp ungdomar i projektet som har ett stort intresse för slöjd och hantverk och de har själva varit med och hållit i eller deltagit i alla aktiviteter som tas upp.

slöjda med unga.jpg

Klicka här för att ladda ner häftet!”Historia för barn och unga” är ett häfte med förslag på olika aktiviteter som kan göra en kulturmiljö mer lockande för barn och unga.


Bild historia för barn och unga.png

Alla idéer i häftet kommer från en grupp ungdomar i projektet Kulturarva som har ett särskilt intresse för historia.

De har själva testat alla förslag i häftet och rekommenderar dem varmt.

Klicka här för att ladda ner häftet!


 

”Mer än vad ögat ser”

Fotoutställning.jpg

”Mer än vad ögat ser” är en fotoutställning med en tillhörande fotobok gjord av och med en grupp ensamkommande ungdomar i projektet. Dessa ungdomar ville visa att de var mer än bara ”de ensamkommande”, att de har samma intressen och drömmar som svenska ungdomar och att de är mer än vad ögat ser.  Utställningen består av ett 20-tal inramade fotografier och går att boka via Studieförbundet Vuxenskolan. Det går även bra att köpa boken via SV.”Att berätta med film”

filmbok2.jpg

Film är ett väldigt bra redskap om man vill nå ut till en yngre målgrupp och i Kulturarva har barn och unga fått filmatisera flera olika sorters berättelser under hela projekttiden. ”Att berätta med film” är en enkel steg-för-steg-bok om vad man bör tänka på om man vill använda sig av film på olika sätt. Du kan köpa boken via Studieförbundet Vuxenskolan och även boka en enkel filmworkshop, antingen digitalt eller som fysisk träff.


 

Vill du veta mer?

Kontakta Theresa Eriksson: theresa.eriksson@sv.se, tel: 0370-341090