Kulturarva

Kulturarva är ett treårigt ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med medel från Arvsfonden.

 Ungdomar ska genom slöjd, hantverk och historia få utforska, utmana och utveckla sina kulturarv. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, vill vi hitta en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som finns omkring dem.

Vill du vara med? Vill du göra saker tillsammans med oss? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt
Maria Eklind, tel. 0720 70 68 00, e-post maria.eklind@sv.se
Elin Ljungqvist, tel. 0720 70 67 99, e-post elin.ljungqvist@sv.se

Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.