Kulturarva

Kulturarva är ett ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med medel från Arvsfonden. Projektet  pågår till 31/8 2021.

 Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, vill vi hitta en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som finns omkring dem. 

 

Arvsfonden_logotypeslöjda med unga.jpg

”Slöjda med unga” är ett häfte med exempel på hur vi har arbetat med att lyfta det immateriella kulturarvet i Kulturarva.
Häftet har tagits fram tillsammans med en grupp ungdomar i projektet som har ett stort intresse för slöjd och hantverk och de har själva varit med och hållit i eller deltagit i alla aktiviteter som tas upp.

Klicka här för att ladda ner häftet!Bild historia för barn och unga.png

”Historia för barn och unga” är ett häfte med förslag på olika aktiviteter som kan göra en kulturmiljö mer lockande för barn och unga.

Alla idéer i häftet kommer från en grupp ungdomar i projektet Kulturarva som har ett särskilt intresse för historia.

De har själva testat alla förslag i häftet och rekommenderar dem varmt.

Klicka här för att ladda ner häftet!Vill du vara med och göra saker tillsammans med oss?

Kontakta gärna mig så berättar jag mer!

Kontakt
Elin Ljungqvist, tel: 072 - 070 67 99, e-post: elin.ljungqvist@sv.se

 

Arvsfonden_logotype