Samhällsorientering

Samhällsorientering för asylsökande

Med projektstöd från Länstyrelsen Jönköpings län har vi undervisning i samhällsorientering (SO) för asylsökande i olika kommuner i länet efter önskemål. 

Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen som ryms inom den ordinarie SO:n vilket alla som kommer till Sverige som flyktingar får ta del av när de får uppehållstillstånd. I undervisningen ingår information om det svenska samhället och viss hälsokunskap. Träffarna ger också deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. 


Studiematerial

I SO-kurserna utgår vi från ett material som heter "Att leva i Sverige" och innehåller 100 timmars samhällsorientering inom de ämnen, som staten har bestämt att varje nyanländ i Sverige ska läsa. 


Vill du ha materialet? Kontakta oss eller ladda ner det här!

Digitalt studiematerial på Learnify

Du kan använda länken till Learnify direkt, men vill du använda dig av funktionen "spara dina svar" måste du skapa ett konto och logga in på www.learnify.se. Konto skapas enkelt via t.ex. Google.

Så här vill vi jobba med studiematerialet

Vi använder folkbildningen som grundläggande pedagogik, vilket innebär att kursen utgår från deltagaren. Det viktiga är inte hur mycket information som ledaren får ut utan hur mycket deltagarna tar in. Utgångsläget är gruppen och inte specifika kunskapsmål. Därför har vi valt att bygga det här materialet för att användas i en studiecirkel. Ledaren har en viktig roll. Det handlar om att förmedla kunskap som gruppen tillsammans kan samtala och reflektera kring, och leda gruppen framåt i dialogen. Deltagare och ledare lär av varandra genom samtalet. Ledaren ska vara väl påläst på ämnet och självklart ha ett stort intresse för kultur, tradition och möten med människor. Det rekommenderas att antalet deltagare är 8-12 personer, inte för få och inte för många. Kursen ska i största möjliga utsträckning ges på det språk som deltagarna behärskar bäst, så att diskussionen och samtalet inte hindras av språket. Detta uppnås genom att ledaren talar samma språk som deltagarna eller, om inte detta är möjligt, att tolk används. 


Författare Mirjam Tågerud, SV Jönköpings län 2011/2012

© Studieförbundet Vuxenskolan Nässjö, författaren och Anniora bild & budskap