Shared Reading - Delad läsning

Shared Reading är en spännande metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang.

En väl beforskad metod

Shared Reading är en väl beforskad metod och kan bl.a. ge en förbättrad självkänsla, ett förbättrat självförtroende och ökar deltagares intresse för texter. Alla personer över 18 år som är intresserade är välkomna att anmäla sig till en grupp! Störst effekt ger metoden personer som har en nedstämdhet/oro, men alla är varmt välkomna!


Om du vill ta del av våra informationsfoldrar så klickar du på länkarna nedan: 

Om du vill ta del av våra informationsfoldrar så klickar du på länkarna nedan:

Klicka här för informationsfolder - riktad till deltagare

Arvsfondsprojekt 2018-2021

Shared Reading i Jönköpings län var ett projekt i Studieförbundet Vuxenskolans regi 2018-2021 och finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet skedde i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Regionens folkhälsoavdelning, Kommunal utveckling, Regionbiblioteket och Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser (IFS).

Filmer om Shared Reading

Genom våra filmer kan du få en bra inblick i hur metoden fungerar och ta del av våra läsledares och deltagares upplevelser. Filmerna är på ca 2 - 5 minuter långa.

Framtida läsledarutbildningar

Välkommen till att leda högläsning i grupp. I den här metoden leder du läsning och samtal på ett lugnt och vänligt sätt. Deltagarna är både vana och ovana läsare. Alla är välkomna!


Vi förespråkar att du provar på att vara deltagare i metoden, då upplevelsen och effekterna av metoden är viktiga för ditt framtida läsledarskap. Skulle du vara osäker på om du vill bli läsledare, så är det ett utmärkt sätt att först vara deltagare i en Shared Reading-grupp.


Läsledarutbildningen ger dig en bred inblick i hur metoden fungerar, vilka verktyg som används, men främst en gedigen praktisk erfarenhet av Shared Reading. I utbildningen får du vår Handbok, där metoden tydligt beskrivs och där du får tips om hur du leder gruppen. Du får även vår Textsamling, med tips på noveller och dikter. Vi genomför kontinuerligt både fysiska och digitala läsledarutbildningar. När utbildningen är fysisk är den uppdelad på tre dagar. När utbildningen är digital är den uppdelad i sex moduler. Kostnad för utbildningen beräknas utifrån förutsättningar.


Efter godkänd läsledarutbildning får du ett diplom som visar att du är en certifierad läsledare i metoden.


På grund av att våra läsledarutbildningar på distans har varit mycket populära har vi satt in extra utbildningar.


Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Var med i en läsgrupp

Vill du vidga perspektiven på det egna livet, förändra självbilden till det positiva och få en känsla av sammanhang? Då är SHARED READING - DELAD LÄSNING något för dig.


Metoden Shared Reading – Delad läsning handlar om att läsa och dela tankar kring en novell eller dikt. Metoden är kravlös och alla kan vara med. Det krävs inte några förkunskaper om litteratur och man behöver inte läsa texter hemma för att kunna delta i en Shared Reading-grupp.


Både deltagare och läsledare har funnit det meningsfullt att delta i våra grupper.

Deltagare Anna-Karin berättar om vad Shared Reading har betytt för henne

Några citat från andra deltagare:


"Jag har fått kontakt med delar av mig själv som jag inte haft kontakt med på mycket länge. Intressant att träffa nya människor, oliktänkande, med en annan bakgrund. Egentid, detta är bara min tid"


"Det har varit fantastiskt att få möta människor otvunget i en reflekterand diskussion. Att få vara i en varm och tillåtande omgivning - en lisa för själen!"