Studiecirkel för föreningar

Studiecirkel för föreningar

Vår vanligaste verksamhetsform och pedagogiska metod, studiecirkeln, är en utmärkt pedagogisk form för lärande i grupp, som förutom kunskap även skapar delaktighet och personlig utveckling.

För studiecirklar erbjuder vi exempelvis:

  • Lån av lokal
  • Visst ekonomiskt stöd som får gå till exempelvis litteratur
  • Cirkelledarutbildning
  • Råd och stöd vid start av studiecirkel – t.ex tips på ämne, upplägg och material. Se gärna våra föreningsmaterial.
  • Hjälp att marknadsföra offentliga cirklar som föreningen önskar erbjuda.