Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Hela gruppen bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet och sina erfarenheter. Den lilla gruppens trygga och informella atmosfär är grogrund för skaparkraft, gemenskap och utveckling.

Olika sorters studiecirklar

Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen, de kan också genomföras på lite olika sätt.


Kamratcirkel

En kamratcirkel startar du tillsammans med personer du känner, utan att betala en deltagaravgift. Det kan vara ett band, en bokcirkel, en hantverksgrupp m.m. Ni utformar själva en plan, väljer studiematerial och utformar cirkeln upplägg efter gruppens behov.


Föreningscirkel

En föreningscirkel genomförs i samarbete med en av våra grund- medlems- eller samverkande föreningar. Det kan vara en cirkel i föreningskunskap eller inom något specifikt ämne som föreningen vill lära sig mer kring, t.ex. bygdens historia eller hantverk. Cirkelledaren är ofta själv aktiv i föreningen, med intresse för och kunskap om det som cirkeln handlar om.


Kurs mot allmänheten / Programförd cirkel

Studiecirklar och kurser som vänder sig till allmänheten kallas ibland för "programförd cirkel". De leds av en ledare med expertkunskaper inom sitt område och för att kunna arvodera ledaren tar vi ofta ut en deltagaravgift. Man hittar dessa kurser på vår webb eller i våra studieprogram.

Gemensamt för alla studiecirklar

Inflytande

Oavsett vilken typ av studiecirkel som genomförs ska deltagarna ha inflytande i planeringen och vara aktiva i cirkelns arbete.


Fysiska träffar, distans eller både och

En studiecirkel kan vara enbart fysiska träffar, en kombination av fysiska träffar och distansstudier eller helt och hållet på distans.


Vad vi kan hjälpa till med

Vi kan hjälpa till med lokaler, studiematerial, marknadsföring, administration, studiebesök eller kanske ordna den ledaren ni behöver. Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa till redan i planeringen av cirkeln.


Cirkelledarens ansvar

Alla cirklar ska ha en cirkelledare som har gått SVs introduktionsutbildning och är godkänd som cirkelledare. Ledaren ansvarar för att samordna gruppen, samt att cirkeln och kontakten med oss fungerar bra.

Vad är en godkänd studiecirkel?

Folkbildningen får statliga anslag och det finns då vissa grundläggande regler för hur en studiecirkel ska genomföras. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist och går till rätt ändamål.

  • Cirkeln och ledaren ska godkännas av SV.
  • Det ska finnas en arbetsplan.
  • Mellan 3-20 deltagare, inklusive ledaren.
  • Alla deltagare ska vara 13 år eller äldre.
  • Cirkeln ska vara på minst 9 studietimmar sammanlagt (en studietimme är 45 min).
  • Studiecirkeln får inte överskrida 480 studietimmar per år.
  • Minst 3 träffar.
  • Max 3 träffar per vecka.
  • En deltagarlista ska fyllas i vid varje träff, använd vår E-tjänst.