Integration

Runt om i Kalmar län anordnar vi studiecirklar och verksamhet för en bättre integration. Vi vill gärna ha hjälp av dig för att utveckla verksamheten ännu mer! Det finns ett stort behov utav ideella ledare i t.ex. svenska språket och samhällsorientering. Vi kan också hjälpa till med att skapa mötesplatser för en bättre integration. Kontakta oss så berättar vi mer!

Svenskundervisning för ukrainare

Vi erbjuder svenskundervisning för ukrainska flyktingar som kommit till Sverige, både med hjälp av ideella ledare och genom projektet En första insats 2.0 som vi bedriver tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län. Projektet är avsett för ukrainska flyktingar som kommit till Sverige efter kriget i Ukraina bröt ut. Målet är att främja deras kunskaper i det svenska språket och samtidigt bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Att komma in i samhället är en viktig del för att främja den psykiska hälsan.


Deltagarna i våra grupper erbjuds svenskundervisning av våra duktiga cirkelledare. Vi har haft möjlighet att starta upp grupper med både ideella och arvoderade ledare på olika håll i Kalmar län. I några fall har deltagare från dessa grupper också startat upp andra cirklar, så som sy-cirklar och målarcirklar.


Vill du veta mer om projektet eller delta i undervisningen? Hör av dig till din lokala verksamhetsutvecklare för att få mer information.

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av statsbidrag.