Bakgrund & syfte

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med arenor för gemenskap och lärande mellan generationer, där möjligheten till ett ömsesidigt lärande och respekt för varandra uppstår.


Att vi använder oss utav hantverk är då vi av egen erfarenhet vet att gemenskap ofta skapas i kreativitet. Genom att mötas kring ett hantverk får man möjligheten att lära av varandra, visa varandra sina alster och diskutera svårigheter, möjligheter och önskemål. 

Projektets mål

Det kortsiktiga målet är att under projekttiden starta upp 14 verksamheter runtom i Kalmar län med en blandad målgrupp bestående av både äldre och yngre deltagare.


Det långsiktiga målet är att få in aktiviteterna i vår ordinarie verksamhet och kunna erbjuda möjligheten till möten mellan generationer i större utsträckning än vi gör idag. 

Kom i kontakt med oss

Vill du veta mer om projektet eller är du intresserad av att vara med i en aktivitet? Kontakta då:

 

Projektledare Johanna Haferbier

Mail: johanna.haferbier@sv.se

Tel: 070 - 455 25 25