Projekt

Hantverk som gemensam nämnare

”Hantverk som gemensam nämnare” är ett ett-årigt projekt som pågår från mars 2024 till februari 2025. Projektet drivs av SV Kalmar län och delfinansieras av Region Kalmar län.

Rörelseglädje för framtiden

Rörelseglädje för framtiden är ett projekt som pågår under 2024 och drivs av SV Kalmar län med stöd av Folkhälsomyndigheten.

En första insats 2.0

En första insats 2.0 är ett 1-årigt projekt som pågår mellan 2023-06-01 till 2023-06-30. Projektet drivs av SV Kalmar län och finansieras av Länsstyrelsen Kalmar län och är en fortsättning av projektet En första insats som avslutades 2023-05-31.

Avslutade projekt

Hälsokörkortet

I projektet ”Hälsokörkortet” riktar vi oss till individer med intellektuell funktionsvariation. Syftet med projektet är att ge alla möjlighet att ta del av kunskap om sin egen kropp och sitt eget välmående. Projektet pågick under 2023 och finansierades av Kalmar kommun.

Motverka ofrivillig ensamhet

Motverka ofrivillig ensamhet drivs av SV Kalmar län och finansieras av Socialstyrelsen. Projektet pågick fram till 31 december 2023.

Öka digital kunskap

I projektet ”Öka digital kunskap” riktar vi oss mot målgruppen äldre som är i behov av att kunna använda sin mobiltelefon, dess funktioner samt veta vilka hjälpverktyg som finns att tillgå på bibliotek i Kalmar kommun. Projektet pågick under 2023 och finansierades av Kalmar kommun.

En första insats

En första insats är ett ett-årigt TIA-projekt som drivs med finansiering av Länsstyrelsen Kalmar län. Projektet pågick mellan 2022-05-31 till 2023-05-31 och riktade sig till ukrainska flyktingar som har kommit till Kalmar län och syftar i huvudsak till att främja deras kunskaper i svenska språket.

Händernas Hus 2.0

1000 möjligheter att prova hantverk! Välkommen till Händernas Hus - ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som pågick mellan 2020-2022.

Glada Mellokören

Glada Mellokören är ett 1-årigt projekt som drivs av SV Kalmar län och finansieras av Region Kalmar län. Projektet bedrevs under 2022.

Shared Reading

Shared Reading är ett 1-årigt projekt som drivs av SV Kalmar län och finansieras av Region Kalmar län. Projektet bedrevs under 2022.

Läslust - Hela livet!

Läslust - Hela livet! är ett treårigt projekt som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län med medel från Allmänna Arvsfonden. Vi startade i september 2018 och avslutade november 2021.

Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och Bockarabygden

Projektet - Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och Bockarabygden - syftar till att synliggöra och ta tillvara på landsbygdens värden samtidigt som man vill öka attraktiviteten i Kristdala-och Bockarabygden. Projektet finansieras med stöd av Jordbruksverket och Astrid Lindgrens värld. Pågick mellan 2018-2021.

När du inte kan komma till Öland kommer Öland till dig

"När du inte kan komma till Öland kommer Öland till dig" är ett projekt som genomfördes under pandemin med stöd av Region Kalmar län. Projektet pågick mellan maj till december 2020.

45 minuter Mönsterås

"45 minuter Mönsterås" är ett projekt som finansierats med stöd av Region Kalmar län under pandemin. Projektet pågick mellan maj-dec 2020.

Vi ställer inte in - vi ställer om!

Under pandemin var vårt ledord "Vi ställer inte in - vi ställer om". Med stöd från Region Kalmar län startade vi därför ett projekt under maj-dec 2020 med syfte att spela in musikunderhållning som var tillgängligt på vår Youtube-kanal.

Mötesplatser Kalmar

Mötesplatser Kalmar är ett projekt som bedrevs med finansiering av Socialstyrelsen i Kalmar kommun under 2020. Målet med projektet var att skapa en trygg mötesplats som kan nyttjas för att ha studiecirklar som riktar sig till dig som är över 60+.

Mötesplats Orrefors

Mötesplats Orrefors är ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) med projektmedel från Länsstyrelsen Kalmar län.

Nya möten i Orrefors Park

Nya möten i Orrefors Park är ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) med projektmedel från Länsstyrelsen Kalmar län.

Svenska undervisning samt nätverksbyggande tillsammans med föreningslivet

Svenska undervisning samt nätverksbyggande tillsammans med föreningslivet är ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) med projektmedel från Länsstyrelsen Kalmar län.

Gods & Gårdar

”Gods och Gårdar” har på senare år producerats och getts ut i Jönköpings- och Kronobergs län med SV som projektägare. Sedan våren 2015 har även Kalmar län ett komplett uppdaterat verk av ”Gods och Gårdar”.