Bakgrund till projektet

I Västerviks kommun genomförde SV Kalmar län år 2019, 143 kulturarrangemang på 18 olika äldreboenden och dagliga verksamheter. Vi hade minst 30 olika kulturarbetare som jobbade åt oss under 2019.


Kulturarrangemangen vi genomförde 2019 var exempelvis att Per Malmborg eller Mats Molin kom och spelade gitarr och sjöng tillsammans med de boende. Nu kan vi med anledningen av Corona inte genomföra fysiska spelningar längre inne på boendena. Men vi vill ju inte sluta att leverera kultur till Äldreboendena i Västerviks kommun!


Studieförbundet Vuxenskolan jobbar stenhårt för att vi ska ställa in så få cirklar och kulturarrangemang som möjligt. Vi har skapat ett klimat vi benämner ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. Om vi bara skulle tänka och ta hänsyn ekonomiskt på hur vi jobbar i Corona tider, är detta förödande för vår verksamhet. Det är inte folkbildningsmässigt att göra så, anser vi. Vi vill under Corona fortsätta att leverera folkbildning. Vi och den verksamhet vi bedriver behövs mer än någonsin när samhället och livet svajar…

Projektets syfte

Vår idé är att vi anställer kulturarbetare som ska genomföra totalt 10 spelningar. Två av spelningarna ska vara fysiska och ske utomhus vid kommunens äldreboenden med bäst förutsättning för utomhus spelning som är Vapengränd och Lindögårdens äldreboende. Resterande åtta spelningar spelar vi in och lägger på SV Kalmar läns Youtube-kanal. Spelningarna kan sedan äldreboenden i kommunen gå in och titta på när det passar dem.


Vi tror att det är viktigt att det är de vanliga kulturarbetarna, de som brukar komma till äldreboendena, som spelar. Dels för att kulturarbetaren känner sin publik och vet vilka låtar som uppskattas på boendena i Västerviks kommun. Vi vill genom detta försöka skapa något som kan likna de normala rutinerna och det som både boende och personal är vana vi att det är en del av vardagen.


Alla program vi levererar till äldreboenden kommer att vara mellan 30 – 45 minuter.


SV har kontakterna, vi vet hur man gör ett bra kulturarrangemang. Vi känner deltagarna och vad de brukar vilja ha. Men allt detta bygger på att vi fysiskt kan komma och besöka äldreboenden och dagliga verksamheter. Med detta projekt kan vi se till att den digitala inspelningen inte blir ett hinder.