Om projektet

Föreningslivet är en av grundpelarna i landsbygdernas utveckling och kan genom samverkan, nya metoder och funktioner bidra till en ökad attraktivitet på landsbygden. Detta projektet - Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och Bockarabygden - syftar till att synliggöra och ta tillvara på landsbygdens värden samtidigt som man vill öka attraktiviteten i Kristdala-och Bockarabygden. Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län vill genom projektet samarbete med det lokala föreningslivet, näringslivet, bygdernas respektive invånare, kommunen och regionala instanser stimulera den lokala utvecklingen.


Projektets fokus kommer att ligga på destinationsutveckling där vi vill samverka för en ökad attraktivitet i bygden. I projektet ingår satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Titta gärna in på Astrid Lindgrens Hembygd.