Om projektet

Läslust - Hela livet! är ett treårigt projekt som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län med medel från Allmänna Arvsfonden. Vi startade i september 2018 och avslutade november 2021.

 

Målen med projektet: 

  • Öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen.
  • Utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi tar hjälp av professionella skådespelare, författare och högläsare.
  • Utveckla en enkel utvärderingsmetod.

Bli högläsare – du behövs!

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Kalmar län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Du som högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift.

Bli högläsare – du behövs!


Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela landet och vi vill gärna starta mer högläsning i äldreomsorgen. Hör av dig till din lokala SV-avdelning för att höra hur möjligheterna ser ut hos dig. 


Vill du veta mer om projektet i Kalmar län - kontakta Anna-Karin Cederstrand Karlsson: 

Telefon 070-455 25 03  |  E-post anna-karin.cederstrand.karlsson@sv.se

Läslustwebben

Läslustwebben är en digital plattform för ideella högläsare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Den kan också användas av bibliotekarier och arbetsgrupper som jobbar tillsammans med SV. 

Inspiration. Här kan du ta del av inspirerande filmer, tex om hur du använder din röst eller övningar i mindfulness.

Kunskap. Lär dig mer om demens och bemötande eller hur olika kommuner jobbar med kultur i äldreomsorgen.

Boktips. Här hittar du tips på bra och lättläst litteratur. Boktipsen delas av förlag, bibliotekarier och andra högläsare.


Vill du ha tillgång till Läslustwebben? Kontakta Anna-Karin: 

Telefon 0492-564810  |  E-post anna-karin.cederstrand.karlsson@sv.se

Ange i mailet vem om är din lokala kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan.

Våra samarbetspartners

Allt blir bättre av bra samarbeten! I projektet Läslust hela livet samarbetar vi bland annat med: