Om projektet

I projektet ”Öka digital kunskap” riktar vi oss mot målgruppen äldre som är i behov av att kunna använda sin mobiltelefon, dess funktioner samt veta vilka hjälpverktyg som finns att tillgå på bibliotek i Kalmar kommun.


Vårt mål är att genomföra 20 studiecirklar inom mobiltelefonins grunder. Vi använder oss av ett egenkomponerat material för mobiltelefonins grunder samt tipsar om materialet Digiguidens som biblioteken och vissa träffpunkter i kommunen har tillgång till. Digiguiden är ett bra material som man kan fortbilda sig i på egen hand efter mobilkurserna.


Studiecirklarna är ledarledda och alla deltagarna ska få tillgång till studiematerial anpassat för sin mobiltelefon. Tio av dessa studiecirklar genomfördes under våren 2023 på olika platser i Kalmar kommun där vi samverkar med SPF Seniorerna och biblioteksfilialer för att nå målgruppen där dom bor. Ytterligare tio studiecirklar och fem föreläsningar kommer nu genomföras under hösten.


Projektet drivs av SV Kalmar län och finansieras av Kalmar kommun genom "Ett Kalmar för alla".