Om projektet

Shared Reading är en metod som ursprungligen utvecklades i Storbritannien och som sprids via organisationen The Reader. Metoden går ut på att man läser en text tillsammans och gemensamt delar med sig så mycket eller så lite som man känner för, utifrån de tankar och känslor som stycket framkallar. Shared Reading används bland annat för att stärka psykisk hälsa hos människor i utanförskap.


Syftet med detta projekt är att skapa möjlighet för vana och ovana läsare att tillsammans med andra upptäcka och komma i kontakt med läsning och litteratur med hjälp av metoden Shared Reading. Målet är att genomföra en utbildning för läsledare. Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping är sedan tidigare utbildade i Shared Reading-metoden av organisationen The Reader. SV Jönköping kommer därför hålla i denna utbildning.

I första hand riktar sig utbildningen till ideella ledare som är litteraturintresserade och vill göra en samhällsinsats. I mån av plats kan utbildningen även komma att erbjudas till kommunerna, men som då själva får stå för kostnaden.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta då vår projektledare Johanna Haferbier!

Mail: johanna.haferbier@sv.se

Tel: 070-455 25 25

Vill du gå vår läsledarutbildning?

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län har blivit beviljade projektmedel från Region Kalmar län för att utbilda läsledare i metoden Shared reading - Delad läsning.


Målet med projektet är att utbilda ideella läsledare vilka sedan tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län ska starta upp Shared reading-grupper runtom i länet.