Om projektet

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län driver nu ett projekt med stöd av Socialstyrelsen för att bidra till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Projektet arbetar mot målgruppen HBTQI-personer över 60 år. Seniora HBTQI-personers utsatthet och ofrivilliga ensamhet har länge varit ett eftersatt område, vilket är anledningen till att vi valt att arbeta med denna grupp.


I detta projekt är målet att skapa en trygg mötesplats som kan nyttjas för att ha studiecirklar som riktar sig till dig som är över 60+. Vare sig du är HBTQI-person just nu eller ej så är du välkommen. Värdegrunden som SV och RFSL står för ska gruppen dock ha.


Exempel på studiecirklar som kommer erbjudas är både i digital och fysisk form. Bl.a. bokcirklar, hur du lär dig digitala möten, hantverkscirklar, samtalscirklar och mycket mer. Syftet med dessa studiecirklar är att samtliga ska kunna känna sig trygga med att vara sig själva och träffa andra, både i digital form och fysiskt när detta är möjligt igen.


Vi har inom projektet redan skapat ett rum som är färdigt att nyttjas som en trygg mötesplats för denna målgrupp. Vår förhoppning är att denna mötesplats med tiden ska kännas som en självklar plats att komma till.

 

Utöver att skapa en trygg mötesplats har vi även arrangerat tre digitala föreläsningar.

  1. Ida Curtsdotter Karhu, RFSL, HBTQI i Kalmar och mycket mer.
  2. Pell-Uno Larssons livsberättelse som HBTQI-person
  3. Ann-Christine Ruuth ”Man eller kvinna och allt därimellan”.