Om projektet

I Västerviks kommun driver vi ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande). Här har vi möjlighet att bedriva svenskaundervisning i Totebo, Gamleby, Ankarsrum samt vid Lysingsbadets asylboenden.


Undervisningen inriktar sig på svenskaundervisning samt kunskaper i samhället. Vi kommer även att ha hälsofrämjande insatser vid tillfällen.


Förutom att vi erbjuder undervisningstillfällen kommer vi att ge föreningslivet på orten och de asylsökande möjlighet att knyta kontakter för att främja integration.