Projektets mål

Projektets primära mål är att genom olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning motverka ofrivillig ensamhet. Det vi kommer göra i projektet är att skapa platser för möten och aktiviteter som präglas av glädje, kreativitet och gemenskap för deltagarna, vilket i sin tur kan bidra till att skapa nya relationer och intressen.

Vi arbetar såhär

Projektet bygger på att vi skapar studiecirklar för målgruppen som leds av våra cirkelledare. Då varje grupp är unik så kommer våra cirkelledare och verksamhetsutvecklare tillsammans överens om hur upplägget på cirklarna ska vara och det kan därmed skilja sig mellan olika grupper. Huvudtemat är dock detsamma; det handlar om estetisk verksamhet som till exempel körsång, teater, målning eller sömnad.

Varför estetisk verksamhet?

Att vi valt att fokusera på estetisk verksamhet och hantverk i grupp grundar sig i vårt mål att deltagarna ska känna samhörighet med andra personer samtidigt som de får göra något som är kreativt och glädjefyllt. Genom att låta varje studiecirkel fokusera på den aktiviteten som de vill inom fokusområdet, är vi övertygade om att både cirkelledare och deltagare får ut mer av cirkeln än om temat skulle vara helt styrt.


Vi vet att människor tycker om och drivs av olika saker och har olika sätt att uttrycka sig på; vissa använder sig av sång och musik, en del skriver poesi eller noveller och andra vill skapa genom målande, sömnad eller annat hantverk. Våra verksamhetsutvecklare kommer tillsammans med de olika cirkelledarna planera studiecirkeln för att passa deltagarnas önskemål och behov.