Om projektet

I Orrefors har vi en mötesplats för de som bor på asylboendet. Fokus är att främja psykisk hälsa med kreativitet och aktivitet som redskap. Samhällsinvånarna är hjärtligt välkomna för att skapa integration på orten.


Projektet bedrivs av SV Kalmar län och finansieras av Länsstyrelsen Kalmar län.