Om projektet

Nya möten! I Orrefors har vi fått chansen att vara med och bidra till utvecklingen på orten. Den nya glashyttan ger framtidstro, och många volontärer har engagerat sig ideellt i Orrefors Park.


Nya möten i Orrefors Park är ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) med medel ifrån Länsstyrelsen.


Syfte:

- Introducera asylsökande i det svenska språket och samhället.

- Skapa naturliga mötesplatser mellan svenskar och nyanlända i Orrefors.

- Skapa en meningsfull vardag under asyltiden i ett projekt där man verkligen kommer känna sig behövd och jobba under samma villkor som andra volontärer.

- Den asylsökande lär känna personer som är yrkesverksamma eller har varit yrkesverksamma och som i framtiden kan bli ett viktigt nätverk vid arbetssökande.

- Skapa en positiv bild av Orrefors så att man vill stanna och etablera sig om man beviljas uppehållstillstånd.