Bakgrund & syfte

Varje år dör ca. 1 200 personer av suicid. Folkhälsomyndigheten har i sitt uppdrag att arbeta med förebyggande åtgärder för att minska antalet suicid och suicidala handlingar.


SV Kalmar län har fått bidrag för att kunna arbeta med detta och vi kommer i det här projektet arbeta med att skapa förutsättningar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos målgrupperna personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning samt äldre över 65 år.


Ensamhet är en riskfaktor när det gäller suicid och suicidala handlingar och vi ser ett behov av att i insatsen jobba med skyddsfaktorer så som goda relationer, hälsosamma levnadsvanor och känslan av att vara en del i ett sammanhang för att minska den upplevda ensamheten för målgrupperna. I projektet kommer vi att skapa en metod för att i studiecirkelform arbeta med fysisk aktivitet genom sittande rörelse; gymnastik, dans och yoga. Metoden bygger på att cirkelledaren lägger upp och anpassar varje studiecirkel utefter deltagarnas fysiska förutsättningar till delaktighet. Genom att vara med i en studiecirkel så arbetar man själv med flera olika friskfaktorer.

Projektets mål

Projektet har tre kortsiktiga delmål som ska genomföras under projekttiden:

  1. Skapa en metod och ett material för sittande rörelse, dans och yoga.
  2. Utbilda cirkelledare.
  3. Starta upp cirkelverksamhet.

Det långsiktiga målet är att implementera arbetet med denna metod i vår ordinarie verksamhet och erbjuda rörelseglädje och gemenskap direkt till målgrupperna samt till olika aktörer i samhället som vänder sig till målgrupperna.  

Utbildning

Det kommer att genomföras 3 utbildningar för cirkelledare. Utbildningarna är kostnadsfria, en heldag och det bjuds på lunch samt fika. Har du en bit att åka kan det också bli aktuellt med reseersättning, meddela i så fall detta innan utbildningstillfället.


Utbildningarna äger rum följande dagar och du anmäler dig till det tillfälle och den plats som passar dig bäst: