Starta en studiecirkel

Få hjälp med lokal och studiematerial
Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl.a. följande:

  • att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler

Kamratcirklar
En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift kallas ibland också för kamratcirkel. Exempel kan vara ett hantverk eller en bokcirkel.

Fysiska träffar, distans eller både och
En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt och hållet på distans.

Cirkelledaren
Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra. 

Kontakta oss!
Vill du ha vår hjälp med att starta en studiecirkel eller har du frågor och funderingar kring det här? Kontakta ditt närmaste SV-kontor redan idag. 

Starta en studiecirkel-broschyr.pdf