Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Annan folkbildningsverksamhet är friare och mer flexibel i sin form än studiecirklar. Här ges det större möjligheter att tänka nytt, testa och utveckla ny verksamhet.

Vad kan det vara?

Möjligheterna är oändliga. Annan folkbildningsverksamhet kan t.ex. vara:

 • Prova på-dagar.
 • Workshop i yoga, akvarellmålning, dans, stickning eller något helt annat.
 • En kör med över 20 deltagare.
 • Verksamhet med bara en/två träffar - t.ex. en heldag med luffarslöjd.
 • Verksamhet för barn under 13 år (men som är minst 6 år).
 • En studieresa.

Vilka förhållningsregler finns?

Både när det gäller studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet ska det finnas en godkänd ledare och en planering som görs tillsammans med oss på SV. Men det finns några saker som utmärker annan folkbildningsverksamhet: 


 • Minst 3 deltagare, men det finns inget maxantal.
 • Deltagarna ska vara minst 6 år gamla.
 • Det kan vara ett enstaka tillfälle (minst 45 minuter).
 • Fler än tre träffar i veckan är tillåtet.
 • Träffarna kan vara längre än 4 studietimmar.
 • Max 480 studietimmar per år får rapporteras.
 • En deltagarlista ska fyllas i vid varje träff, använd vår E-tjänst.