Vad är ett kulturarrangemang?

Ett kulturarrangemang, även kallat kulturprogram, är kort och gott något som framförs inför eller tillsammans med publik i minst 30 minuter. SV Kalmar län genomför över 1900 kulturprogram årligen, både i egen regi och i samverkan med föreningar och andra organisationer.

Exempel på kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang är egentligen en kulturupplevelse, något som skapar delaktighet och väcker tankar. Det kan exempelvis vara:

  • En föreläsning, föredrag eller ett seminarium.
  • Konsert, teater- eller dansuppvisning.
  • Filmvisning.
  • Utställning.


Har du ett kulturarrangemang i åtanke?

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra olika typer av kulturarrangemang. Hör gärna av dig till oss och berätta om dina idéer så hjälper vi dig igång. Genom att samverka med oss får du också tillgång till vårt breda kontaktnät och vår kunskap om folkbildning.

Hur ser ett godkänt kulturarrangemang ut?

Folkbildningen får statliga anslag och det finns då vissa grundläggande regler för hur ett kulturarrangemang ska genomföras. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist och går till rätt ändamål.


Ett kulturarrangemang ska:

  • Framföras inför, eller tillsammans med, en publik med minst 5 besökare, exklusive framföraren och SV:s representant.
  • Arrangemanget ska aviseras i förväg.
  • Skapa delaktighet, upplevelse och väcka tankar.
  • Arrangemanget ska pågå i minst 30 minuter.
  • Alla deltagare ska vara 13 år eller äldre.
  • Arrangemanget rapporteras via vår E-tjänst.