Vardagssvenska

På uppdrag av regeringen har Folkbildningsrådet fått särskilda pengar att fördela till samtliga 10 studieförbund för studiecirklar i vardagssvenska. Studiecirklarna ska genomföras före 31 december 2016. Deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att de kan göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Fokus är på det talade språket och ordförståelse. Målgruppen är asylsökande i Sverige oavsett boendeform som fyllt 18 år. I Kalmar län har Studieförbundet Vuxenskolan fått medel för att nå ca 400 deltagare. 

 Läs mer om Vardagssvenska här