Samtalscirklar: Kriget i Ukraina

Känner du oro för det som händer runtomkring dig? Skulle du vilja prata om det tillsammans med andra? Hör i så fall av dig till oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

Du kan tillsammans med dina vänner, bekanta eller föreningsmedlemmar starta en samtalscirkel där ni pratar om det oroligheterna som äger rum i den värld som vi tillsammans lever i.

Förslag på innehåll
I denna kamratcirkel pratar ni tillsammans om invasionen av Ukraina och era tankar kring detta. Några frågeställningar som kan lyftas är bland annat:
- Hur känner jag?
- Vad vill jag göra?
- Vad kan jag göra?

Material
Ni kan utgå från det som publiceras i nyhetsmedia så som exempelvis dagstidningar, sociala media, nyhetssändningar på tv och i radion.
Ni kan också gå igenom den information som MSB, Länsstyrelsen, Krisinformation.se och kommunen publicerar.

Vill ni starta en kamratcirkel? Hör då av dig till dina lokala verksamhetsutvecklare.