Föreningar

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal utveckling. Här kan du hitta aktuella föreläsningar, videos, material som metoder och mallar som kan vara till hjälp för dig och din förening.

Folkbildning i din förening!

Vi har utbildningar i föreningsutveckling som kan ge fart, få er att nå nya medlemmar eller en starkare organisation. Vi har även pedagogiska stöd som gör föreningslivet lättare att organisera. 


Folkbildning i form av studiecirklar eller kulturarrangemang i spännande, nya eller intressanta ämnen och områden kan få era medlemmar mer aktiva. Låt oss tillsammans se vilka möjligheter vi har och vilken verksamhet vi kan skapa tillsammans! 


Föreningar har olika mål och behov, vi arbetar för att hitta det bästa sättet för samverkan. Vi vill vara en resurs för dig och din förening! 

Föreningsakademin

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 fortsätter vi att utveckla vår föreningsakademi för dig och din förening.


Här hittar du utbildningar för dig som sitter i en styrelse, är förtroendevald eller medlem i en av alla de föreningar som har samarbetsavtal med SV.  

Så här samverkar vi med verksamhet

Vi kan tillsammans genomföra cirklar, annan folkbildning och kulturarrangemang.


Vår främsta verksamhetsform är studiecirkeln. Där träffas man i mindre grupp för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. I cirkeln möts människor med liknande intressen, med olika bakgrund för att gemensamt utvecklas och utmanas, här skapas förståelse för olikheter och nytt perspektiv. Verksamheten kan även ske i form av annan folkbildningsverksamhet eller som

kulturarrangemang.


Vid gemensamma kulturarrangemang ska SVs logotype finnas med på det material som presenterar arrangemanget, i program, på hemsidan och på affischer, flygblad och inbjudningar. All verksamhet som vi gör i samverkan ska planeras tillsammans.

För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår integritets policy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Den finns att läsa mer om här www.sv.se/integritetspolicy