Lättläst version saknas

Har du en idé - då vill vi vara med!

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamheten. SVs roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter er förenings behov.


Er idé kan bli en studiecirkel. 
Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och lär tillsammans.

För att sätta igång en egen studiecirkel gäller följande:

  • att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler


Utbildningar för att utvecklas och växa som organisation
Som samverkande förening med SV får er förening tillgång till en mängd utbildningar. Vid sidan av våra färdiga utbildningskoncept och studiematerial kan vi skräddarsy utbildningar utifrån era behov och önskemål.


Har ni en idé som ni vill utveckla, då vill vi vara med! 

Hör av dig till SV direkt!