Klimatanpassat Skogsbruk föreläsningar

Här finns alla de föreläsningar som vi gjort under projektets gång.

Marklära och gödsling

Marklära, Återföring av aska och Gödsling.

Inspelade filmer från Webbinariet 27 april 2021.

Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens

Vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter. Ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används.

Människan, klimatet, skogen och tiden

Här presenterar vi olika personers tankar om människan, klimatet, skogen och tiden från en av våra skogskvällar, i Granhult, Uppvidinge kommun.