Samhälle

Bildtext: Att stärka beredskapen tillsammans - Viktoria Asp är senior analytiker på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Vid kriser och krig är det extra tydligt – ensam är inte stark.Om vattnet tar slut, rekordstormen rullar in eller kriget kommer nära – hur gör vi då? Förutom egen beredskap, som vattendunkar och vevradio, finns det mycket mer som vi kan göra tillsammans där vi bor. Genom att arbeta strategiskt i bygden går det att skaffa sig kunskapen som behövs och bli rustad inför framtidens kriser. Och det här som Leaderprojektet Rusta bygden! kommer in.


 Nu har din bygd chansen att få hjälp att komma igång med beredskapsarbetet! Vi vill bjuda in dig att tillsammans med dina grannar, företagare, föreningar och andra där du bor ta steget att rusta er bygd. Vi söker efter bygder som tillsammans i grupp vill arbeta fram egna beredskapsplaner. Vi kommer ut till er på plats och hjälper till att leda arbetet, med era lokala förutsättningar som utgångspunkt! Vi kickstartar projektet med en inspirationsträff för alla som är nyfikna på beredskap och intresserade av att vara med i projektet. På träffen får ni lära er mer om social och mental beredskap, den praktiska beredskapen och hur man pratar med barn och unga om de här frågorna. Dagen är konstnadsfri.
Anmälan av varje person sker separat även om ni är från samma organisation/förening/by.


UPPSTARTTRÄFF 27 APRIL VÄRNAMO


PROGRAM


09:30 VÄLKOMNA, uppstart och kaffe


10:00 Lugna Lyss stärk! Maja Söderberg / Victoria Brohede, Rädda Barnen


11:30 Den praktiska beredskapen. Beredskapsbygden - särskilt livsmedelsberedskap Hela Sverige ska Leva Kronoberg Gunnar Petersson


12:30 Lunch


13:15 Social och mental beredskap Viktoria Asp Försvarshögskolan


14:45 Hur går vi vidare? Vuxenskolan, Companion, Leader Linné småland


15:15 Avslut


Att stärka beredskapen tillsammans 


Viktoria Asp är senior analytiker på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Vid kriser och krig är det extra tydligt – ensam är inte stark.


Hur förberedda är människor? Vad vi göra tillsammans för att bli bättre rustade för att klara svåra situationer? Viktoria Asp tar upp exempel från kriser i Sverige då enskilda människor och frivilligorganisationer har spelat en stor roll för hela samhällets samlade krishantering. Viktoria Asp är senior analytiker på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Hon har utvärderat flera kriser, bland annat de stora skogsbränderna 2015 och 2018.