Livslust och funktionsvariationer

Funktionsrätt är ett av SV:s profilområden. Vi har bland annat varit med och startat Särvux, Moomsteatern och Mitt val. Varje dag pågår stora och små verksamheter runt om i landet. Här kan du se vad vi erbjuder just på SV Lundabygden.

Vad erbjuder SV?

Vi erbjuder studiecirklar, musik och kulturupplevelser särskilt anpassade för olika funktionsvariationer, till exempel:

  • äldre personer med demens 
  • personer med intellektuell funktionsnedsättning 
  • personer med neuropsykiatriska diagnoser  
  • kognitiva svårigheter
  • psykisk ohälsa

SV Lundabygden erbjuder verksamhet i följande kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.


Hör av dig med dina önskemål så skapar vi härlig och väl anpassad verksamhet tillsammans!